YEM VE HAMMADDE ANALİZ LABORATUVARI

Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri; et, süt, yumurta gibi ürünleri verebilmeleri için su, karbonhidrat, protein, yağ, vitaminler, mineral maddeler vb. gibi birçok besin maddelerine gereksinim duyarlar. Hayvanlar bu besin maddelerini yedikleri yemler ve içtikleri sudan sağlarlar. Yemlerin besin maddeleri sağlama dışında, dolgu maddesi oluşturma, hayvansal ürünler için koku ve tat unsurlarını sağlama ve gerektiğinde hastalıklardan koruyucu özellikler kazandırma gibi görevleri vardır.

Hayvanlardan en yüksek miktarda ve nitelikte ürün almak için kullanılan yemin besin içeriği büyük önem taşımaktadır. Besin içeriğini belirleyen faktörler hayvanın çeşidine ve içinde bulunduğu döneme göre değişmektedir. Hayvanları büyükbaş, küçükbaş ve kanatlılar olarak gruplandırdığımızda her grup için ve her gruptaki hayvanların farklı dönemleri için ayrı ayrı rasyonlarda yemler üretilmektedir. Yemin besin değeri ve kalitesinin önemi sadece hayvanlar için değil aynı zamanda hayvanlardan elde edilen ürünleri tüketen insanlar için de geçerlidir.

Karma yem üretiminde kullanılan bitkisel kökenli yem hammaddelerinin hasatından depolanmasına kadar ki kısım ile karma yem üretimi sırasındaki değişik aşamalar veya hayvansal kökenli yemlerin üretim aşamaları yemlerin besin değerlerinin değişmesine, fiziksel kalitesinin düşmesine, toksik maddelerin bulaşmasına veya üremesine neden olur. Yem içerisindeki en zararlı etkenler bakteri ve mantarlar tarafından salgılanan toksinlerdir. Yemlerde bulunan bakterilerin bazıları toksinleri yem içerisinde salgılarken bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan sonra hayvan vücudunda salgılarlar. Bu mikotoksinleri tüketen insan ve hayvanlarda toksikolojik problemlere rastlanılmaktadır.

Yemin besin içeriği ve enerjisi ulusal ve uluslararası referans yöntemlerle aşağıdaki parametreler analiz edilerek laboratuvarımızda belirlenmektedir.

Bu parametreler;

- Nem

- Ham protein

- Ham yağ

- Ham kül

- Ham selüloz

- Nişasta

- NDF (Neutral Detergent fiber)

- ADF (Acid Detergent fiber)

- ADL (Acid Detergent lignin)

Hayvanların doğrudan veya dolaylı olarak sağlığını tehlikeye atan yukarıda bahsettiğimiz mikotoksinlerin (aflatoksin vb.) analizleri ve sütte aflatoksin M1 analizleri de HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ile uluslararası referans yöntemlerle laboratuvarımızda yapılmaktadır. 


Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...