Gürdal Yem

Yem sektöründeki kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, gelişen bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.


İnsan Kaynakları Misyonumuz:


Ortak hedefler oluşturarak, çalışanlarımızın mutluluk ve motivasyonunu  iş verimine yansıtacak olanakları sağlayabilecekleri etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak ve sürekliliğini sağlamak.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz:


İşine sadakat ile bağlı çalışanlarla, farklılık yaratan ve değer üreten bir organizasyona sahip olmak.


Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...