faaliyet
  • Durdu Gürdal Hayvancılık Ar-Ge Merkezi (Büyükbaş Süt ve Besi İşletmesi)Büyükbaş süt ve besi işletmemiz, yeni yem çeşitlerinin araştırılması, hayvan bakım, besleme, sağlık, genel yönetim gibi konularda bilimsel çalışmalar eşliğinde, hayvancılığa yön vermek amacı ile kurucumuzun adın...  • Yem ve Hammadde Analiz LaboratuvarıHayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri; et, süt, yumurta gibi ürünleri verebilmeleri için su, karbonhidrat, protein, yağ, vitaminler, mineral maddeler vb. gibi birçok besin maddelerine gereksinim duyarlar. Hay...  • Hammadde Ticaretiİç Ticaret Gürdal Yem,  müstahsillerden ve tüccarlardan kendi yem üretiminde kullanmak ve sektörde faaliyet gösteren diğer firma ve üreticilere de bünyesinde 15.000 Ton kapasiteli hammadde depolama...  • Tam Yağlı Soya Üretimi (Full Fat)Tam yağlı soya, hayvanların genetik potansiyellerini üretim performansına dönüştürmesi için mükemmel bir hammaddedir. Dengeli aminoasit yapısı, enerjisi, temel yağ asitleri, vitamin ve mineral içeriğiyle hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. Tam ya...  • Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı YemleriHayvancılık her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ederken ihtiyaçları da gün geçtikçe değişim gösteriyor. Gürdal Yem 1977’den bugüne hayvancılık yapılan tüm üretim ala...  • Balık Yemi Üretimi    ALABALIK YEMLERİ Alabalık Yavru Yemi Alabalık Büyütme Yemi Alabalık Geçiş Yemi                  LEVREK YEMLERİ Levrek Yavru Yemi Levrek Bü...

Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...