Kuru Dönem Yemi

 

KULLANIM ŞEKLİ

  • GÜRDAL KURU DÖNEM YEMİ inekler kuruya çıkarıldıkları andan itibaren doğuma kadar olan 2-3 hafta arasında kullanılan yemdir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile GÜRDAL KURU DÖNEM YEMİ’ne geçilmelidir.
  • GÜRDAL KURU DÖNEM YEMİ günde en az iki öğünde verilmelidir.
  • İneklere su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • Kuru dönemde kaba yem olarak sadece saman kullanmayınız. GÜRDAL KURU DÖNEM YEMİ ile birlikte az miktarda mısır silajı ve çayır kuru otundan oluşan bir kaba yemin seçimi uygun olacaktır.
  • Yonca gibi baklagil kuru otları tek kaba yem kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Kullanılması halinde 1-2 kg/gün miktarı aşılmamalıdır.

 

KULLANIM ALANLARI

  • GÜRDAL KURU DÖNEM YEMİ kurudaki ineklerin beslenmesinde kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış bir yemdir.

 

FAYDALARI

  • Dengeli besin maddesi içeriği ile ineklerde doğum sonrası görülebilen, Süt humması (süt felci), ketozis, metritis (rahim iltihabı), son atmama, güç doğum gibi riskleri minimuma indirir.
  • Sindirilebilirliği yüksektir.
  • Buzağının doğuma kadar olan süreçte sağlıklı gelişimini sağlar.

 

Gürdal Kuru Dönem Yemi (kg)

Mısır Silajı (kg)

Saman ya da Kuru Ot (kg)

Yonca Kuru Ot (kg)

5

4,5

4

1,25

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...