Koyun Süt Yemi

 

KULLANIM ŞEKLİ

  • Eğer GÜRDAL KOYUN SÜT yemine yeni başlıyorsanız, koyunlar 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
  • GÜRDAL KOYUN SÜT yemi verilmesine gebeliğin son 3 haftasından itibaren başlanmalıdır. Bu uygulama doğuma kadar devam ettirilmeli ve doğumdan sonra yavaş yavaş arttırılmalıdır. Yüksek miktarda süt veren koyunlarda GÜRDAL KOYUN SÜT yemi miktarı 1.5 – 1.7 kg /gün seviyesine kadar yükseltilmelidir. Süt verme döneminin sonlarına doğru düşen süt verimine paralel olarak verilmekte olan GÜRDAL KOYUN SÜT yemi miktarı azaltılarak günlük 100 – 250 gr’a kadar düşürülmelidir.
  • GÜRDAL KOYUN SÜT yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
  • Kaba yem olarak zorunlu olmadıkça saman (özellikle doğumdan sonra ilk iki ay) vermeyiniz.
  • Mısır silajı verilmesi durumunda silajın kesinlikle küf içermediğinden emin olunmalıdır.
  • Koyunlara su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

 

KULLANIM ALANLARI

  • GÜRDAL KOYUN SÜT yemi sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

 

FAYDALARI

  • Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi sayesinde süt verimini arttırır.
  • Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

 

 Tablo1: Sağım dönemindeki koyunlar için örnek besleme programları.

Gürdal Koyun Süt Yemi (kg/gün)

Mısır Silajı (kg)

Yonca Kuru Otu (kg)

Mera

1,1

-

0,4

Serbest

1,3

-

Serbest

-

1,2

1,5

0,7

-

1,2

2

0,5

-

Bu program süt verme dönemine, elde mevcut yemlerin miktar ve kalitesi ile diğer başka faktörlere göre daha değişik şekillerde düzenlenebilir. Merada otlatılan koyunlarda ilave olarak verilebilecek süt yemi miktarı merada otlatma süresine ve mera kalitesine göre değişir. Yukarıdaki örnekte verilen mera orta kaliteli olup günlük ortalama otlatma süresi 8 saat olarak kabul edilmiştir.Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...