Keçi Süt Yemi

 

KULLANIM ŞEKLİ

 • GÜRDAL KEÇİ SÜT YEMİ yüksek süt verimine sahip Saanen keçileri gibi yüksek verimli ırkların laktasyon dönemindeki gereksinim duydukları besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
 • GÜRDAL KEÇİ SÜT YEMİ’nden kullanılacak miktar keçilere verilecek kaba ve diğer konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişiklik göstermektedir.
 • Gün içerisinde en az 2 öğün halinde verilecek yem sunulmalıdır.
 • Yonca kuru otu, çayır kuru otları gibi kaliteli kaba yemlerin kullanılması durumunda verilecek Keçi Süt Yemi miktarı pratik olarak her bir litre süt için 450 gram şeklinde hesaplanmalıdır.

 

KULLANMA ALANLARI

 • GÜRDAL KEÇİ SÜT Yemi Saanen keçileri gibi yüksek verimli keçiler için özel olarak üretilmiş olup tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilir.

 

FAYDALARI

 • Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi sayesinde süt verimini arttırır.
 • Vitamin-mineral katkıları sayesinde ayrıca vitamin- mineral katkısı katılmasına gerek yoktur.

 


Keçilerde sağmal dönem boyunca kullanılabilecek örnek beslenme programı:

 • Sağım dönemi boyunca yonca ve kuru ot serbest olarak bulundurulabilir. Keçilerde silaj kullanımı önerilmemektedir.
 • Hayvanlar kaba yem ve mera yemi tüketiminden önce Keçi Süt Yemi tüketmelidir. Keçiler için yaşama ihtiyacını karşılayacak keçi süt yemi miktarı 500 gramdır.
 • Sağımın ilk 8 haftasındaki keçilere yaşama ihtiyacına ek olarak verdiği her bir litre süt başına 450-500 gram kadar keçi süt yemi verilmelidir. Bu dönemde kaba yem kalitesi mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır.
 • Sağımın ilerleyen dönemlerinde verilecek keçi süt yemi miktarı keçilerin süt verimine göre düzenlenmelidir.
 • Doğuma yakın olan keçilerde yonca kuru otunun kullanımı sınırlanmalıdır.


Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...