Gökçe Süt Yemi (%19 HP)

 

KULLANIM ŞEKLİ

 • GÜRDAL GÖKÇE SÜT YEMİ yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.
 • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile GÜRDAL GÖKÇE SÜT YEMİ’ne geçilmelidir.
 • GÜRDAL GÖKÇE SÜT YEMİ günde en az 2 öğünde verilmelidir, sağım sayısına göre 3 öğünde de verilebilir.
 • İneklere su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
 • Dengeli bir besleme yapabilmek için, GÜRDAL GÖKÇE SÜT YEMİ’nden günlük verilecek miktar, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine göre değişim göstermektedir. Bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda sunulan besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, verimi ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

 

KULLANMA ALANLARI

 • GÜRDAL GÖKÇE SÜT YEMİ yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

 

FAYDALARI

 • Özel olarak dengelenmiş besin maddesi yapısı sayesinde işkembede mikrobiyal aktiviteyi uyarır, döl veriminde artış sağlar.
 • Enerji, protein, vitamin ve mineraller gibi besin maddeleri bakımından dengelenmiştir.
 • Sağım dönemindeki ineklerin süt verimi ve üreme üzerine katkıda bulunur.
 • Süt kalitesi üzerine olumlu etki sağlar.
 • İçeriğinde kullanılan yüksek sindirilebilirliği olan hammaddeler sayesinde daha az yem ile daha yüksek süt verimi elde edilir.

 

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Süt Verimi (kg/gün)

Gürdal Gökçe Süt Yemi (kg)

Mısır Silajı(kg)

Saman(kg)

20 lt

9

17,0

3

25 lt

10

20,0

3,5

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...