Damla Süt Yemi (%21 HP)

 

KULLANIM ŞEKLİ

 • GÜRDAL DAMLA SÜT YEMİ yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.
 • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile GÜRDAL DAMLA SÜT YEMİ’ne geçilmelidir.
 • GÜRDAL DAMLA SÜT YEMİ günde en az 2 öğünde verilmelidir.
 • İneklere su serbest olarak sağlanmalı veya günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
 • Dengeli bir besleme yapabilmek için, GÜRDAL DAMLA SÜT YEMİ’nden günlük verilecek miktar, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine göre değişim göstermektedir. Bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda sunulan besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, verimi ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

 

KULLANMA ALANLARI

 • Enerjice zengin, protein, vitamin ve minerallerce fakir olan yem maddelerinin kullanıldığı işletmelerde, daha dengeli beslenme ve yüksek performans için, özel olarak formüle edilmiş süt yemlerine ihtiyaç vardır. Aksi halde süt verimi kayıpları, döl tutma problemleri gibi ciddi sorunlarla karşılaşılır. GÜRDAL DAMLA SÜT YEMİ bu tür sorunlarla karşılaşmamak, daha dengeli beslenme ve yüksek performans için üretilmiş bir yemdir.

 

FAYDALARI

 • İşletmenizde kullanılan kaba yem maddelerinin besin maddesi eksiklerini giderir.
 • Yüksek düzeyde sindirilebilir protein içerir.
 • Süt verimini arttırır.
 • Gizli kızgınlık, kızgınlık göstermeme olaylarını azaltarak döl verimini arttırır.
 • Daha az konsantre yem kullanımı sağlayarak rumen asidozu (işkembe asitleşmesi) riskini düşürür.
 • İşletmenizde görülebilecek metabolik bir hastalık olan ketozis riskini azaltır.

 

 Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren inekler için besleme programı örnekleri

Süt Verimi (kg/gün)

Gürdal Damla Süt Yemi (kg)

Mısır Silajı (kg)

Saman ya da Kuru Ot (kg)

Tahıl Kırması (kg)

Yonca Kuru Ot (kg)

25 lt

10,5

21,0

2,5

1,0

-

30 lt

11,5

23

2,25

1,25

-

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...