Efe Besi Yemi

 

KULLANIM ŞEKLİ

 • GÜRDAL EFE BESİ YEMİ yoğun besi yapan işletmelerde besi ortası veya besi geliştirme döneminde kısa sürede yüksek canlı ağırlık kazancı sağlanması için kullanılacak bir yemdir.
 • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile GÜRDAL EFE BESİ YEMİ’ne geçilmelidir.
 • GÜRDAL EFE BESİ YEMİ günde en az 3 öğünde verilmelidir.
 • Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
 • Dengeli bir besleme yapabilmek için, GÜRDAL EFE BESİ YEMİ’nden günlük verilecek miktar, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine göre değişim göstermektedir.
 • Rasyonda kullanılan hammaddelerin besin maddesi içerikleri besi sığırlarının besi ortası dönemde boylarının uzaması ve canlı ağırlık kazanmasına fayda sağlayacaktır.
 • Bu dönemde enerji bakımından zengin olan tahılların yüksek miktarlarda kullanılması önerilmez.

 

KULLANMA ALANLARI

 • GÜRDAL EFE BESİ YEMİ kısmen boy gelişimini tamamlamış 350-500 kg canlı ağırlığındaki, besi ortası dönemde bulunan besi sığırlarına verilmektedir.

 

FAYDALARI

 • Kaliteli nişasta kaynakları içeren bu yem sayesinde maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
 • Yemden yaralanmayı maksimum düzeye çıkararak, ete dönüşüm oranını yükseltir, karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.
 • Yoğun besiden kaynaklanabilecek sindirim sistemi ve ayak hastalıklarının oluşumunu engellemede yardımcıdır.
 • Hızlı bir büyüme ve kas gelişimi sağlar.

 

Not: 100 kg canlı ağırlık için elinizdeki hammadde kaynakları dikkate alınarak 1,5-2,0 kg yedirilen tamamlayıcı bir yemdir. Bu yemden beklenen sonucun alınabilmesi için hayvanınızın yaşama payı ihtiyaçları hesaplanması ile besleme programı değişeceğinden, uygulanacak olan hammadde oranları için firma yetkilisi ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Canlı Ağırlık (kg)

Gürdal Efe Besi Yemi (kg/gün)

Mısır Silajı (kg/gün)

Arpa (kg/gün)

Kuru Ot - Saman (kg/gün)

350

5-6

3

-

2

4-5

-

2

3

400

6-7

3

-

2

5-6

-

2

2,75

450

7-8

3

-

2

6-7

-

2

3

500

8-9

3

-

2

7-8

-

2,5

2,25

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.Copyright GÜRDAL YEM © 2019 | Tüm Hakları Saklıdır...